• مرکز تماس : 43417 -021

مدیران شرکت


اصلان گودرزیمعاون بازاریابی و فروش
فرزان فروزانفرمعاون شعب و نمایندگان
حامد دهبدمعاون مالی و اداری
علی فتحیمعاون فنی
راضیه تاجیکسرپرست روابط عمومی
مریم ابوالقاسم جوشقانیاکچوئر و سرپرست عمر و سرمایه گذاری
پریسا میرآقایی فعالمدیر مالی
فرهاد ممی پورمدیر انفورماتیک
صدیقه بهرام زادهمدیر اموال
سینا مهرپژوهمدیر مسئولیت و مهندسی