• مرکز تماس : 43417 -021

گزارشات مالی

سود و زیان ۹۴

سود و زیان ۹۴

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود سال جاری و تعدیلات سنوات قبل بوده است ، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.


COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY

Date

21 خرداد 1396

Categories

94