• مرکز تماس : 43417 -021

از فردا صبح 52دوربین ثبت تخلفات راهنمایی و رانندگی فعال میشود

رئیس پلیس راه در این باره توضیح داد: سرعت بايد طبق تابلوهاي راهنمايي و رانندگي باشد، و هنگامی که ازدوربین شماره1 عبور کردید، تا رسیدن به دوربین شماره 2 اگر سریع تر از زمان محاسبه شده باشد ، 20ثانیه بعد پیامکي ارسال مي شود که سرعت شما زیاد بوده است و20ثانیه بعدمبلغ جریمه،شناسه قبض و پرداخت،این پیامک به صاحب پلاک ارسال خواهد شد.

رئیس پلیس راه گفت:علاوه بر فعالسازی 52دوربین فردا، در آینده نیز 100دوربین دیگر نصب خواهد شد.

وی گفت:تخلفات ثبت شده شامل: سرعت،کمربند،موبایل،خوردن،آشامیدن،و حتی سبقت هم میباشد.

 از اول شهریور ماه کلیه خودروهای سبک و سنگین که معاینه فنی معتبر نداشته باشند هر، 24 ساعت مبلغ 50 هزار تومان جریمه خواهند شدکه به این معنا است در ماه به مبلغ یک میلیون پانصد تومان باید جریمه بپردازند.

واین جریمه را سیستم به صورت خودکار برای خودرو ثبت می کند.