• مرکز تماس : 43417 -021

بخشش جريمه دير كرد ثالث ماشين الات كشاورزي و ساختماني

ئشساهد

شرکت های بیمه مکلفند برای ماشین آلات کشاورزی، راه سازی و ساختمانی، وسایل نقلیه حمل زباله و خیابان پاکن های فاقد بیمه نامه شخص ثالث که از تاریخ 1396.08.01 تا 1396.10.30 اقدام به خرید بیمه نامه شخص ثالث می نمایند، نسبت به صدور بیمه نامه با حذف 100 درصد مبلغ جریمه موضوع بند (ب) ماده 24 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 1395 اقدام نمایند