بیمه مشاغل آزاد، راهنمای پرداخت حق بیمه مشاغل آزاد

دسته بندی:

یکی از وظایف اصلی تأمین اجتماعی، ارائه خدمات بیمه به اغشار مختلف جامعه است. طبق قانون تأمین اجتماعی در کشور ایران، بیمه دو دسته کلی بیمه اجباری و بیمه خویش فرما تقسیم می‌شود. بیمه اجباری همان بیمه‌ای است که افراد با اشتغال در کارگارها و شرکت‌ها توسط کارفرمای خود بیمه می‌شوند. دسته دوم یا بیمه […]

بیمه مشاغل آزاد

یکی از وظایف اصلی تأمین اجتماعی، ارائه خدمات بیمه به اغشار مختلف جامعه است. طبق قانون تأمین اجتماعی در کشور ایران، بیمه دو دسته کلی بیمه اجباری و بیمه خویش فرما تقسیم می‌شود. بیمه اجباری همان بیمه‌ای است که افراد با اشتغال در کارگارها و شرکت‌ها توسط کارفرمای خود بیمه می‌شوند. دسته دوم یا بیمه خویش فرما مربوط به افرادی است که به صورت اختیاری خود را بیمه می‌کنند و یا صاحب حرفه و مشاغل آزاد هستند. برای اینکه تفاوت بیمه اختیاری با بیمه مشاغل آزاد را درک کنید و بدانید بیمه مشاغل آزاد چیست، پیشنهاد می‌کنیم تا پایان این مطلب همراه بیمه آسماری باشید.

بیمه خویش فرما و اختیاری

بیمه خویش فرما چیست؟ بیمه اختیاری، بهترین انتخاب به‌عنوان بیمه مشاغل آزاد

برای اینکه بدانیم بیمه مشاغل آزاد چیست، بهتر است ابتدا با بیمه خویش فرما آشنا شویم. بیمه خویش فرما مناسب افرادی است که پوشش بیمه‌ای خاصی ندارند و از طرف هیچ فرد یا سازمانی برای آن‌ها حق بیمه پرداخت نمی‌شود. این بیمه به دو دسته بیمه مشاغل آزاد و بیمه اختیاری تقسیم می‌شود. در بیمه مشاغل آزاد محل کاری برای فرد تعریف می‌شود و کارفرمایی وجود دارد، اما در بیمه خویش فرما هر فرد برای خود حق بیمه را پرداخت می‌کند. یعنی در بیمه خویش فرما هر فرد هم کارفرما است و هم کارگر.

این بیمه توسط تأمین اجتماعی ارائه می‌شود و مواردی مانند خدمات درمانی و بازنشستگی می‌شوند. با این حال شما می‌توانید در کنار این بیمه از بیمه آسماری نیز استفاده کنید. به این ترتیب می‌توانید از خدمات بیمه تکمیلی که پوشش بسیار گسترده‌تری دارد نیز بهره مند شوید.

چه افرادی می‌توانند از بیمه خویش فرما و اختیاری استفاده کنند؟

افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند می‌توانند از طریق مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی و ثبت درخواست بیمه اختیاری، خود را بیمه کنند. علاوه براین افرادی که حداقل ۳۰ روز سابقه کار دارند و حالا بیکار شده‌اند هم می‌توانند با خارج شدن از پوشش بیمه اجباری، به صورت اختیاری بیمه خود را ادامه دهند. مبلغ بیمه اختیاری توسط شخص تعیین می‌شود و باید در زمان‌های معینی پرداخت شود اما از آنجایی که بیمه اختیاری شامل بیمه بیکاری نمی‌شود افراد می‌توانند هرزمانی که بخواهند بیمه خود را قطع کنند.

بیمه مشاغل آزاد

بیمه مشاغل آزاد چیست؟ بیمه تکمیلی، بهترین بیمه برای مشاغل آزاد

همانطور که اشاره کردیم، بیمه مشاغل آزاد در کنار بیمه اختیاری، یکی از انواع بیمه‌های خویش فرمای تأمین اجتماعی است. هر فردی که دارای شغل آزاد است یا به عنوان کارفرما به کار خود ادامه می‌دهد، می‌تواند تحت پوشش بیمه مشاغل آزاد تأمین اجتماعی قرار بگیرد. در این نوع بیمه شرط سنی تعیین شده که زنان تا ۴۵ و مردان تا ۵۰ سال می‌توانند تحت پوشش آن قرار بگیرند. بیمه مشاغل آزاد شباهت‌های زیادی به بیمه اجباری دارد، با این تفاوت که حق بیمه بیشتری پرداخت می‌کنند و تحت پوشش بیمه بیکاری قرار نمی‌گیرند.

با داشتن بیمه مشاغل آزاد می‌توانید از خدمات آن مثل مستمری بازنشستگی، حقوق از کارافتادگی و بیمه فوت مانند بیمه اجباری برخوردار شوید. همچنین در صورت فوت بیمه شده، حقوق او تحت هر شرایطی به خانواده او تعلق می‌گیرد. با این حال، فرانشیز پایین و عدم پوشش بسیاری از خدمات مهم مانند خدمات دندانپزشکی باعث شده تا بسیاری از افراد در کنار بیمه مشاغل آزاد، از بیمه درمان تکمیلی نیز استفاده کنند.

فرانشیز بیمه مشاغل آزاد چقدر است؟

بیمه درمانی که به واسطه بیمه مشاغل آزاد به افراد تعلق می‌گیرد دارای فرانشیز است. به این ترتیب، در صورت استفاده از خدمات در مراکز درمانی طرف قرارداد تأمین اجتماعی، بیمه هزینه‌های درمانی فرد را پرداخت می‌کند. این فرانشیز شامل ۱۰ درصد برای درمان‌های بستری و ۳۰ درصد برای درمان‌های سرپایی در مراکز تأمین اجتماعی است. با توجه به این که فرانشیز این بیمه پایین است، استفاده از بیمه‌های درمان تکمیلی مانند بیمه آسماری گزینه بسیار بهتری است. با استفاده از بیمه تکمیلی می‌توانید هزینه‌های درمانی سنگین را به بیمه بسپارید و از خدماتی که در بیمه مشاغل آزاد تحت پوشش قرار ندارند نیز بهره مند شوید.

تفاوت درصد بازنشستگی و فوت در بیمه مشاغل آزاد

در بیمه مشاغل آزاد، درصدهای متفاوتی برای بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی در نظر گرفته شده است. درحالی که در بیمه اختیاری، به کل خدمات بیمه ۲۶ درصد تعلق می‌گیرد، درصدهای بیمه مشاغل آزاد به شکل زیر است:

 • ۱۲ درصد: بیمه بازنشستگی و فوت
 • ۱۴ درصد: بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و پرداخت مستمری به بازماندگان در صورت فوت
 • ۱۸ درصد: بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی و شامل از کارافتادگی جزیی مثل نقص عضو نمی‌شود
 • ۲۶ درصد: بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی، دریافت بیمه از کارافتادگی، بیمه درمان وهزینه کفن و دفن

این درصدها بیانگر میزان حق بیمه پرداختی است. به این معنی که در بیمه ۲۶ درصد، هزینه پرداختی باید ۲۶ درصد از مبلغ قراردادی که بین سازمان تأمین اجتماعی و بیمه تعیین شده باشد.

هزینه بیمه مشاغل آزاد

مبلغ حق بیمه در بیمه مشاغل آزاد چقدر است؟

با توجه به افزایش ۳۹ درصدی حداقل حق بیمه در سال ۱۴۰۰، مبالغ حق بیمه در بیمه حرف و مشاغل آزاد نیز افزایش زیادی پیدا کرده است. به این ترتیب مبلغ حق بیمه مشاغل آزاد به شکل زیر است

 • ۱۲ درصد: ۳۹۵ هزار تومان برای ۳۱ روز و ۳۸۲ هزار تومان برای ۳۰ روز
 • ۱۴ درصد: ۴۶۱ هزار تومان برای ۳۱ روز و ۴۴۶ هزار تومان برای ۳۰ روز
 • ۱۸ درصد: ۵۹۳ هزار تومان برای ۳۱ روز و ۵۷۴ هزار تومان برای ۳۰ روز

بیمه مشاغل آزاد با اینکه حق بیمه نسبتاً زیادی دارد اما خصوصاً در بحث هزینه‌های درمانی بار زیادی از دوش خانواده‌ها بر نمی‌دارد. فرانشیز ۱۰ درصد و نهایتاً ۳۰ درصد در مراکز تأمین اجتماعی پاسخگوی نیازهای خانواده نخواهد بود. از این رو شما می‌توانید با استفاده از بیمه درمان تکمیلی خانواده نقاط ضعف بیمه مشاغل آزاد را پوشش دهید. با استفاده از این بیمه می‌توانید از بیش از ۳۰۰۰ مرکز درمانی در سراسر کشور خدمات دریافت کنید و بخش زیادی از هزینه‌های درمانی خود را به بیمه بسپارید.

نحوه ثبت نام بیمه مشاغل آزاد

برای ثبت نام بیمه مشاغل آزاد، کافی است تا به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کرده و فرم ثبت نام بیمه مشاغل آزاد را پر کنید. بعد از آن توسط سازمان پرونده‌ای برای فرد تشکیل می‌شود و طی ۲ ماه آینده وضعیت او را بررسی می‌کنند. در صورتی که متقاضی استحقاق دریافت بیمه مشاغل آزاد را داشته باشد، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار خواهد گرفت.

در هنگام ثبت نام باید مدارک زیر ارائه شود:

 • اصل و کپی شناسنامه متقاضی.
 • اصل و کپی کارت ملی متقاضی.
 • ۳ قطعه عکس متقاضی.
 • اصل و کپی شناسنامه خانواده متقاضی (در صورت تقاضای بیمه مشاغل آزاد با دفترچه بیمه).
 • اصل و کپی کارت ملی خانواده متقاضی.
 • دو قطعه عکس خانواده متقاضی.
 • شماره بیمه (درصورت وجود شماره از قبل)

 بهترین بیمه تکمیلی برای مشاغل آزاد را از بیمه آسماری تهیه کنید

در این مقاله با اینکه بیمه مشاغل آزاد چیست آشنا شدیم. این بیمه به عنوان یکی از زیر دسته‌های بیمه خویش فرما مناسب افرادی است که تحت پوشش بیمه اجباری قرار ندارند و خود به عنوان کارفرمای خود فعالیت می‌کنند. با اینکه بیمه مشاغل آزاد خدماتی مانند بیمه درمانی، بیمه بازنشستگی، بیمه از کار افتادگی و بیمه فوت را ارائه می‌کند، اما شامل بیمه بیکاری نمی‌شود و فرانشیز پایین به همراه حق بیمه بالایی دارد. شما می‌توانید در کنار بیمه مشاغل آزاد از بیمه تکمیلی خانواده آسماری با پوشش گسترده‌تر که به همراه بیمه کرونا ارائه می‌شود استفاده کنید تا بسیاری از نقاط ضعف بیمه درمانی مشاغل آزاد را پوشش دهید. برای این کار کافی است درخواست مشاوره خود را در سایت ثبت کنید یا با شماره ۰۲۱۴۳۴۱۷ برای دریافت مشاوره تلفنی تماس بگیرید.

خدمات الکترونیک

بیمه درمان تکمیلی خانواده

بیمه درمان تکمیلی خانواده

بیمه تکمیلی خانواده یا بیمه درمان تکمیلی خانواده با کاهش...

بیمه درمان تکمیلی

بیمه درمان تکمیلی

بیمه درمانی یکی از ضروری‌ترین و مهم‌ترین بیمه‌هایی است که...

پرداخت حق بیمه

پرداخت حق بیمه

جهت پرداخت حق بیمه کلیک...

نظرات کاربران

-- بارگیری کد امنیتی --