روابط عمومی و بازاریابی، دو بال همسوی سازمان

دسته بندی:

روابط عمومی را به طور خلاصه می توان در ایجاد ارتباط میان اجزای یک سازمان و یا میان اجزای سازمان با نهادهای بیرونی دانست، اما همین ایجاد ارتباط می تواند به بازاریابی و حتی بازارسازی نیز منتهی شود. روابط عمومی نه تنها برند شرکت را می سازد و تقویت می کند، بلکه با این کار […]

روابط عمومی را به طور خلاصه می توان در ایجاد ارتباط میان اجزای یک سازمان و یا میان اجزای سازمان با نهادهای بیرونی دانست، اما همین ایجاد ارتباط می تواند به بازاریابی و حتی بازارسازی نیز منتهی شود.
روابط عمومی نه تنها برند شرکت را می سازد و تقویت می کند، بلکه با این کار زمینه کشف بازارهای جدید را نیز برای سازمان فراهم می کند. تصور کنید بازاری را که در ان چند برند محدود وجود دارند، اما ناگهان یک برند جدید با چهره ای متمایز وارد شده و خدمات تازه ای را رونمایی می کند که پیش از آن وجود نداشته است.
واقعیت این است که روابط عمومی نه تنها می تواند خدمات کنونی شرکت را به نگاهی نو به مخاطبان ارائه کند، بلکه می تواند محصولات جدیدی را نیز برای سازمان طراحی کرده و آنها را با بسته بندی مشتری پسند، عرضه کند.
این که گفته شده است «روابط عمومی یک وظیفه مدیریتی است که روابط سودمند دو جانبه را بین یک سازمان و گروه های متفاوتی که موفقیت یا شکست سازمان به آنها وابسته است، شناسایی می کند، زمینه ایجاد روابط مذکور را فراهم می آورد و در حفظ آن می کوشد.» به نظر بهترین شکل ارتباط میان روابط عمومی و بازاریابی را روایت می کند.
روابط عمومی گرچه مسئولی بازاریابی یا بازارسازی نیست، اما نحوه تعامل آن با مشتریان بالقوه و بالفعل می تواند فضا را به نفع سازمان تغییر دهد. بارها دیده شده است که یک آگهی تبلیغاتی طراحی شده توسط روابط عمومی سازمان که در یک بزنگاه تاریخی منتشر شده است، توانسته روند نزولی فروش شرکت را صعودی کرده و نقطه عطفی در دوره فعالیت های سازمان ایجاد کند.
نظرسنجی از مشتریان سازمانی، نگاه به فضای بازار برای طراحی کمپین های انگیزشی و نیز ایجاد نقاط مشترک میان خدمات سازمان و بازار، از جمله اقداماتی است که روابط عمومی می تواند آن را با هدف کمک به توسعه بازار سازمان انجام دهد.
وظایف و خدمات مشترک روابط عمومی و بازاریابی در دنیای جدید آنقدر زیاد شده اند که حتی یک رشته کاری با عنوان «روابط عمومی بازاریابی» تدوین شده است که به مسائل مرتبط با همین حوزه می پردازد.
با گسترش فضای دیجیتال و ابزارهای جدید پدید آمده در این حوزه، می توان ارتباط تنگاتنگی میان روابط عمومی دیجیتال و بازاریابی نیز ایجاد کرد، به طوری که هر محصول جدید با جلب نظر روابط عمومی سازمان طراحی شود و انجام هر اقدامی در حوزه روابط عمومی نیز با در نظر گرفتن جوانب مختلف در حوزه بازاریابی باشد.
شرکت بیمه آسماری نیز در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام داده است، به طوری که اکنون حوزه روابط عمومی و حوزه بازاریابی از یکدیگر جدا نیستند. این روند باعث هم افزایی قابل توجهی در خدمات شرکت شده است، به طوری که بهره وری در دو حوزه را افزایش داده و آثار مطلوبی از آن به دست آمده است.

راضیه تاجیک، مدیر روابط عمومی شرکت بیمه آسماری

خدمات الکترونیک

پنل بیمه شدگان درمان

پنل بیمه شدگان درمان

مشاهده پوشش‌ها، چاپ بیمه‌نامه، مشاهده پرداخت خسارت‌ها و...

پرتال بیمه شدگان درمان

پرتال بیمه شدگان درمان

دریافت معرفی‌نامه آنلاین و...

استعلام و چاپ بیمه نامه

استعلام و چاپ بیمه نامه

برای استعلام بیمه نامه خود کلیک نمایید....

نظرات کاربران

-- بارگیری کد امنیتی --