بیمه باربری

بیمه باربری

روزانه صدها هزار تن بار در کشور حمل و نقل می‌شود که همه آنها در معرض انواع ریسک و خطر احتمالی قرار دارد. این خطرها را می‌توان با یک بیمه مناسب تحت پوشش گرفت تا در زمان بروز خسارت، بتوان آن را جبران کرد. این کار بر عهده بیمه‌باربری است.

بیمه‌های باربری

یکی از مهم‌ترین اجزای فعالیت‌های تجاری، حمل و نقل کالا است، اما با وجود پیشرفت‌های گسترده دانش و فناوری و توسعه زیر ساخت‌های حمل و نقل، همواره احتمال بروز مخاطرات برای محموله‌ها وجود دارد.

خرید یک بیمه‌باربری یا حمل و نقل کالا با پوشش‌های مناسب، آرامش خاطر و اطمینان از امنیت سرمایه در برابر ریسک‌های محتمل و غیرقابل پیش‌بینی را فراهم می‌کند. با این بیمه‌نامه، شرکت بیمه آسماری در مقابل حق‌بیمه دریافتی، متعهد می‌شود چنانچه در جریان حمل کالا از نقطه‌ای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه، کالا تلف شده و یا دچار خسارت شد، زیان وارده را جبران کند.

تقسیم بندی بیمه‌های باربری براساس مبدا و مقصد حمل کالا

الف) بیمه‌باربری وارداتی

بیمه‌نامه باربری وارداتی بابت محمولاتی صادر می‌شود که از یک یا چند کشور خارجی به مقصد ایران حمل می‌شود. با توجه به قوانين جاري کشور، خرید اين نوع بيمه‌‌نامه براي واردكنندگان اجباری است.

ب) بیمه‌باربری صادراتی

بیمه‌نامه باربری صادراتی بابت محمولاتی صادر می‌شود که از مبداء ایران به مقصد سایر کشورهای جهان حمل می‌شود.

ج) بیمه باربری ترانزیت

بیمه‌نامه باربری ترانزیت بابت محمولاتی صادر می‌شود که از یک یا چند کشور خارجی به یک یا چند کشور خارجی دیگر حمل می‌شود، به عبارت دیگر در این بیمه‌نامه، مبدا و مقصد حمل کالای بیمه شده ایران نیست.

د) بیمه باربری داخلی

بیمه‌نامه باربری داخلی بابت محمولاتی صادر می‌شود که از یک یا چند مبداء در داخل کشور به سایر مقاصد کشور حمل شود، بنابراین مبدا و مقصد این نوع بیمه‌نامه در داخل کشور قرار دارد.

بیمه‌نامه باربری داخلی تابع شرایط و مقررات داخل کشور است و برحسب توافق بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌تواند خطرات متنوعی را تحت پوشش قرار دهد.

خطرات تحت پوشش در بیمه‌نامه‌های باربری

خسارت کلی (total loss): خسارت به طور کامل از بین رفتن محموله طی مرحله در اثر آتش سوزی

خطرات بیمه‌شده تحت شرایط C :

آتش سوزی، انفجار، به گل نشستن، غرق، واژگونی یا از ریل خارج شدن وسیله حمل زمینی، تصادم با اجسام خارجی، تخلیه کالا در بندر اضطراری، زیان همگانی، تفدیه و به دریا انداختن کالا، سهم الشراکه بیمه‌گذار از زیان همگانی و هزینه های نجات

خطرات بیمه شده تحت شرایط B :

کلیه خطر های بیمه شده تحت شرایطC  به انضمام خطرهای زلزله، آتشفشان، صاعقه، به دریا افتادن کالا از کشتی، آبدیدگی از آب شور و شیرین در نتیجه ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به شناور، وسیله حمل زمینی، کانتینر و انبار کالا و تلف کلی هر بسته کامل از کالا حین بارگیری یا تخلیه از شناور

خطرات بیمه‌شده تحت شرایط A :

در این نوع بیمه کلیه خطرهایی که حین حمل محمولات را تهدید می کنند تحت پوشش قرار دارند، به جز استثنائات

کلوزهای A,B,C به هیچ عنوان موراد زیر را تحت پوشش قرار نمی دهند :

 • تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه قابل انتصاب به سوء عمل ارادی بیمه‌گذار
 • نشت و ریزش عادی، کسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی کالای مورد بیمه
 • تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از ناکافی بودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی کالای مورد بیمه برای حمل، مشروط بر اینکه بسته بندی یا آماده سازی قبل از شروع این بیمه انجام شده یا بوسیله بیمه‌گذار یا کارکنان او انجام شده باشد و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بیمه شده را نداشته باشد.
 • تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه به علت عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه
 • تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ای که علت آن تاخیر باشد، حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد
 • تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از ورشکستگی یا اعسار مالکان، مدیران، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آنها
 • تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه‌های که مستقیم یا غیر مستقیم به علت یا ناشی از کاربرد هر نوع سلاح یا وسیله ای باشد که با انرژی اتمی یا شکست هسته ای و یا ترکیب هسته ای یا واکنش مشابه دیگر با نیرو یا ماده رادیواکتیو کار کنند
 • عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا شناور یا نامناسب بودن کشتی یا شناور برای حمل این کالای مورد بیمه
 • نامناسب بودن کانتینر یا وسیله حمل جهت حمل سالم مورد بیمه
 • جنگ، اعتصاب

خطرهای بیمه شده در بیمه‌نامه‌های باربری داخلی

در این نوع بیمه معمولا خطرهای تصادف، تصادم وسیله نقلیه و آتش سوزی روی وسیله نقلیه بیمه می‌شوند. با موافقت بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌توان خطرهای بارگیری و تخلیه، پرت شدن محموله از روی وسیله حمل، سرقت، برخورد محموله با اجسام خارجی، زلزله، سیل، انفجار و صاعقه را نیز بیمه کرد.

مدارک مورد نیاز برای صدور بیمه‌نامه باربری

به منظور صدور بیمه‌نامه‌های باربری، بیمه‌گذار یا ذی‌نفع باید ضمن تکمیل، امضا و مهر فرم پیشنهاد بیمه‌نامه‌های باربری، نسبت به ارسال تصویر فاکتور یا پیش فاکتور اقدام کند. واحدهای صدور، پس از بررسی و تعیین نرخ حق‌بیمه، مبلغ حق بیمه را به بیمه‌گذار اعلام و در صورت موافقت، نسبت به صدور بیمه نامه اقدام می‌کنند.

راهنمای دریافت خسارت بیمه‌نامه باربری

بیمه‌گذار باید به محض اطلاع از وقوع خسارت مراتب در اولین فرصت ممکن و حداکثر ظرف ۵ روز موضوع را به بیمه‌گر اعلام و درخواست اعزام و بازدید کارشناس از محموله خسارتی را ارائه کند.

در موارد وقوع خسارت، باید از هرگونه سازش و یا مصالحه با مسئول ایجاد خسارت خودداری شود.

هرگونه اقدام معقول که جهت رفع یا به حداقل رساندن خسارت مؤثر است باید انجام شود.

امکان اقامه دعوی و احقاق حق علیه حمل کنندگان، تحویل گیرندگان کالا یا هر شخص ثالث باید کاملاً حفظ شود.

در مواردی که از سالم بودن کامل کالای بیمه شده اطمینان نباشد، نباید رسید بدون قید و شرط به متصدیان حمل داده شود و با درج موضوع در بارنامه یا رسیدی که به متصدیان حمل می‌دهند، حق مطالبه خسارت باید محفوظ نگه داشته شود.

هرگاه موقع تحویل گرفتن کالای بیمه شده، زیان یا آسیبی مشهود نباشد، بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا ذی‌نفعان وی باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ تحویل گرفتن کالا و اطلاع از خسارت، مراتب را به طور کتبی با پست سفارشی یا اظهارنامه به متصدیان حمل اعلام کنند.

در مواردی که موسسه حمل تمام یا قسمتی از کالای بیمه شده را به بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا ذی‌نفعان وی تحویل ندهد، آنها موظفند پس از تنظیم صورت مجلس کسر تخلیه، گواهی کتبی عدم تحویل را از موسسه مزبور بخواهند. در صورتی که گواهی عدم تحویل در موعدهای مقرر در بیمه نامه صادر نشود، بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا ذی‌نفعان وی باید حداکثر طی یک هفته با اظهارنامه رسمی از موسسه حمل درخواست خسارت کرده و مراتب را به بیمه گر اطلاع دهند.

مدارک لازم برای بررسی خسارت

برای دریافت خسارت ناشی از حوادث در بیمه باربری، مدارک زیر نیاز است:

فرم تکمیل شده اعلام خسارت

رونوشت بیمه‌نامه و الحاقیه‌های مربوطه

رونوشت (غیر فتوکپی) بارنامه حمل، فاکتور، صورت بسته بندی، گواهی مبدأ و گواهی بازرسی کالا در مبدأ، در صورتی که بیمه نامه دارای بانک ذی‌نفع باشد، اسناد مذکور باید توسط بانک مربوطه تایید شود.

سایر مدارکی که در شرایط خصوصی بیمه نامه درج شده است.

برچسب ها :

سوالات متداول

اگر جواب سوال خودتون رو پیدا نکردید، با 43417-021 تماس بگیرید. ما همیشه پاسخ گوی سوالات شما هستیم.

بارنامه رسمی و غیر رسمی در حمل و نقل داخلی چه تفاوتهایی دارند؟

بارنامه رسمی توسط دولت چاپ و طی مقررات از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در اختیار موسسات و شرکتهای حمل ونقل (شامل وانت و کامیونت نمی شود) قرار داده می شود ولی بارنامه غیر رسمی توسط هر موسسه حمل به طور مستقل صادر شده و امکان کنترل و نظارت بر آن بسیار محدودتر از بارنامه رسمی است.

کالای متروکه چه نوع کالایی می باشد؟

کالاهایی است که مدت توقف قانونی آنها در اماکن گمرکی یا انبار اختصاصی پایان یافته و ترخیص نشده باشد.

منظور از طبقه بندی انواع اصطلاحات اینکوترمز چیست؟

به طور کلی انواع اصطلاحات خرید اینکوترمز را می توان براساس حرف اول هر اصطلاح در۴ گروه C,D,E,F طبقه بندی نمود. CPT , DDP, EXWORKS, FOB به ترتیب در گروههای C,D,E,F قرار دارند .

اینکوترمز چه اهمیتی برای بیمه باربری دارد؟

اینکوترمز در واقع تعیین کننده وظایف و مسئولیتهای خریدار و فروشنده و تعیین کننده نقطه ای است که مسئولیت از فروشنده به خریدار منتقل می گردد و دقیقأ از همین جاست که مسئولیت شرکت بیمه آغاز می گردد. همچنین، طبقه نوع خرید تعیین کننده حداکثر درصد ارزش اضافی است که بیمه گذار در صورت تمایل می تواند کالای مورد بیمه خود را به مبلغی بیشتر از مبلغ مندرج در پروفرما بیمه نماید.

چک سپرده(تضمین) قرارداد بیمه حمل و نقل داخلی چه مشخصاتی باید داشته باشد؟

۱- بدون درج تاریخ ۲- در وجه : بیمه ملت (بدون درج بابت …) ۳- بدون مغایرت حروفی و عددی ۴- بدون پشت نویسی

مدت انقضای مدت (مهلت اعلام خسارت ) بیمه نامه های تحت کلوزهای C ،C+،B، A چه مدت می باشد؟
 • در مورد حمل هوایی ۳۰ روز پس از رسیدن هواپیمای حامل کالا به فرودگاه کشور مقصد یا به محض رسیدن کالا به مقصد نهایی مندرج در بیمه نامه (معمولأ انبار بیمه‌گذار)  هر کدام که زودتر تحقق یابد.
 • در مورد حمل زمینی ۶۰ روز پس از ورود کالا به مرز زمینی کشور مقصد یا به محض رسیدن کالا به مقصد نهایی مندرج در بیمه نامه (معمولأ انبار بیمه‌گذار) هر کدام که زودتر تحقق یابد.
 • در مورد حمل دریائی، ۶۰ روز از تخلیه کالا در بندر کشور مقصد یا به محض رسیدن کالا به مقصد نهایی مندرج در بیمه نامه (معمولأ انبار بیمه‌گذار) هر کدام که زودتر تحقق یابد.

 

مدتهای یاد شده در این ماده با درخواست بیمه گذار و موافقت بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل تمدید می باشد.

مدت اعتبار بیمه نامه های باربری داخلی چه مدت می باشد؟

۸ روز پس از رسیدن کالا به انبار مؤسسه حمل و نقل یا به محض رسیدن کالا به انبار بیمه‌گذار هر کدام که زودتر تحقق یابد.

مدت اعتبار (مهلت شروع به حمل ) بیمه نامه های باربری وارداتی و صادراتی چه مدت می باشد؟

مطابق با ماده ۲۰ شرایط عمومی بیمه باربری _صادراتی ، بیمه گذار موظف است کالای موضوع بیمه نامه را حداکثر در مدت دو سال از تاریخ صدور بیمه نامه حمل نماید. در غیر این صورت بیمه نامه فاقد اعتبار بوده و بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت های مربوط به محمولاتی که بعد از مهلت مقرر حمل می‌گردد، ندارد. البته حق بیمه مربوط به محمولات حمل نشده با توجه به مستندات ارائه شده توسط بیمه گذار قابل استرداد خواهد بود.

کدامیک از انواع پوششهای بیمه باربری برای وارد کنندگان و صادرکنندگان کالا مناسب تر است؟

مناسب بودن فقط در کاملتر (گرانتر) بودن پوشش بیمه ای خلاصه نمی شود بلکه نوع کالا و مقدار حداکثر حق بیمه ای که بیمه گذار حاضر است برای خرید پوشش بیمه ای پرداخت نماید نیز در تعیین پوشش بیمه  مناسب، موثر خواهد بود.

چه کسانی می توانند ذینفغ بیمه باربری باشند؟

۱- صاحب کالا( محموله ) ۲- بانک گشایش کننده اعتبار ۳- هر بیمه گذار ثالثی که نسبت به مورد بیمه (کالا) دارای نفع بیمه ای باشد.

آیا تخفیف عدم خسارت در تمدید بیمه نامه باربری نیز اعمال می‌شود؟

بیمه باربری صرفأ جهت حمل یکباره و یا به دفعات یک محموله با ارزش مشخص صادر می شود از این رو بیمه نامه پس از انجام حمل خاتمه می یابد و تخفیف عدم خسارت نخواهد داشت.

آیا خسارات ناشی از محموله یک وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه باربری می باشد ؟

موضوع بیمه باربری فقط کالای مورد بیمه (محموله) است و از این رو خسارات ناشی از محموله را جبران نمی نماید.

جبران خسارت یک محموله که از یک طرف تحت پوشش بیمه باربری است و مقصر حادثه نیز دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد به چه صورت انجام می شود؟

مازاد تعهدات خسارت مالی بیمه نامه شخص ثالث تا مبلغ خسارت قابل پرداخت به عهده بیمه باربری خواهد بود.

مسئولیت متصدی حمل در بیمه نامه و قرارداد داخلی تحت چه شرایطی بیمه می گردد؟

تنها در صورتی متصدی حمل بودن، بیمه گذار است که می توان با افزایش نرخ مشخصی مسئولیت متصدی حمل را بیمه نمود و در نتیجه از تعقیب و بازیافت (Recovery) متصدی حمل مقصر حادثه صرف نظر نمود

بیمه نامه باربری داخلی موردی و قرارداد بیمه باربری حمل ونقل داخلی چه تفاوتهائی دارند؟

در بیمه نامه موردی برای هر حمل یک بیمه نامه مجزا صادر گردیده و می بایست که مبلغ حق بیمه هر بیمه نامه قبل از حمل به حساب بیمه گر واریز شود ولی در قرارداد بیمه باربری ، بیمه گذار پس از انعقاد قرارداد نسبت به درج مشخصات هر حمل در جدول پیوست قرارداد اقدام نموده و در نهایت مبلغ حق بیمه با صدور الحاقیه در دوره های مشخص زمانی (مثلاً هر دو هفته یک بار) تعیین و پرداخت می گردد. .به این ترتیب با رعایت مفاد قرارداد، کلیه محموله های بیمه گذار در کلیه ساعات شبانه روز تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

علت اینکه برخی از بیمه گذاران و یا ترخیص کنندگان ایشان علیرغم حمل محموله و به مقصد رسیدن کالای وارداتی درخواست صدور بیمه نامه می نمایند، چیست ؟

ارائه یک بیمه نامه باربری معتبر صادر شده توسط یک شرکت بیمه ایرانی شرط  لازم جهت ترخیص کالای وارداتی از گمرک می باشد. در این موارد معمولاً بیمه نامه با پوشش Total Loss و با حداقل حق بیمه صادر می شود و به این دلیل است که بیمه تشریفاتی و یا  بیمه گمرکی نامهای دیگری است که برای این نوع بیمه نامه بکار برده می‌شود.

فاصله میان مبداء و مقصد چه تأثیری در تعیین نرخ حق بیمه باربری دارد؟

به طور کلی بعد مسافت به طور مستقیم تأثیری در تعیین نرخ حق بیمه بیمه باربری ندارد  اما می تواند در کنار سایر فاکتورها در تحلیل کلی ریسک مورد توجه قرار گیرد.

تفاوت قرارداد عمومی بیمه باربری داخلی و قرارداد بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل زمینی (داخلی) که جزو بیمه های مسئولیت می باشد چیست ؟

برخی از تفاوتها به شرح زیر می باشد : قرارداد عمومی بیمه حمل ونقل داخلی: – هنوز اجباری نشده – خسارت قابل پرداخت صرفنظر از تقصیر و یا عدم تقصیر متصدی حمل به صاحب کالا پرداخت می شود. – بیمه گر پس از پرداخت خسارت، حق مراجعه به شرکت حمل و نقل طرف قرارداد جهت بازیافت خسارت (Recovery) را دارد مگر اینکه بیمه گذار (موسسه حمل) پوشش مسئولیت متصدی حمل را نیز خریداری کرده باشد . – نرخ حق بیمه (جهت پوششهای یکسان) بمراتب بیشتر از نرخ بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل زمینی (داخلی)است.

قرارداد بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل زمینی (داخلی): – برای صادر کنندگان بارنامه رسمی یک الزام قانونی و اجباری است. – خسارت قابل پرداخت فقط در صورتی که شرکت حمل و نقل طرف قرارداد به عنوان مقصر حادثه و مسئول جبران خسارت شناخته شود به صاحب کالا پرداخت می گردد. – بیمه گر پس از پرداخت خسارت، حق مراجعه به شرکت حمل و نقل طرف قرارداد جهت بازیافت خسارت (Recovery) را ندارد. – نرخ حق بیمه (جهت پوششهای یکسان) بمراتب کمتر از نرخ قرارداد عمومی بیمه باربری داخلی است.

مقدار فرانشیز انواع بیمه نامه ها و پوششهای بیمه باربری چقدر است ؟

تا چندی پیش اعمال فرانشیز فقط در کلوز B و آن هم به استثناء خسارت عدم تحویل و خطرات مندرج در ردیف ۱ این کلوز مطرح بود ولی با توجه به شرایط بازار بیمه و نیازهای بیمه گذاران موضوع اعمال فرانشیز در سایر پوشش ها به عنوان عامل متعادل کننده نرخ های موجود نیز اعمال گردیده و مقدار آن برحسب نظر بیمه گر متفاوت می باشد.

خدمات الکترونیک

بیمه کشتی

بیمه کشتی

بیمه‌های دریایی، از نخستین رشته‌های بیمه‌ای است که شرکت...

بیمه مسافرتی

بیمه مسافرتی

حادثه در هر جایی ممکن است برای ما رخ بدهد، در خانه، در مسیر...

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی

چه کسی می‌تواند تضمین کند که محل کار یا زندگی‌اش هرگز دچار...