بیمه مسئولیت و مهندسی

بیمه مسئولیت و مهندسی

در روزگار صنعتی کنونی که پروژه‌های عمرانی بزرگ و کوچه در کشور اجرا می‌شود، داشتن بیمه‌نامه‌ای برای جبران خسارت‌های احتمالی در طول اجرای پروژه از نیازهای اساسی است. بیمه‌نامه مهندسی به این منظور طراحی شده است. همچنین با وجود مشاغل و حرفه‌های پیچیده که ممکن است ریسک‌هایی ناشناخته را متوجه صاحبانشان کند، لازم است هر […]

در روزگار صنعتی کنونی که پروژه‌های عمرانی بزرگ و کوچه در کشور اجرا می‌شود، داشتن بیمه‌نامه‌ای برای جبران خسارت‌های احتمالی در طول اجرای پروژه از نیازهای اساسی است. بیمه‌نامه مهندسی به این منظور طراحی شده است.
همچنین با وجود مشاغل و حرفه‌های پیچیده که ممکن است ریسک‌هایی ناشناخته را متوجه صاحبانشان کند، لازم است هر کس خود را در قبال زیان‌های احتمالی ایجاد شده در اثر کم کاری یا قصور در شغلش بیمه کند. این وظیفه بر عهده بیمه‌مسئولیت است.

خدمات الکترونیک

بیمه اتومبیل

بیمه اتومبیل

خودرو جزء جدایی ناپذیر زندگی بسیاری از مردم شده است. این...

بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت همان‌طور که از نامش پیداست، مسئولیت افراد در...

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی

چه کسی می‌تواند تضمین کند که محل کار یا زندگی‌اش هرگز دچار...