عبور ظرفيت مجاز نگهداری ريسک بیمه آسماری از ۸۰۷ میلیارد ریال

دسته بندی:

بر اساس تازه ترین گزارش «از ظرفيت مجاز نگهداری ريسک شركت های بيمه بر مبنای اطلاعات آخرين صورت های مالی مصوب»، ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت بیمه آسماری از ۸۰۷ هزار میلیارد ریال عبور کرده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه آسماری، ظرفیت نگهداری در شرکت‌های بیمه موضوع آئین نامه شماره ۵۵/۲ عبارت است از حداکثر ظرفیت نگهداری مجاز مؤسسه بیمه از هر بیمه‌نامه یا هر ریسک معادل بیست در صد مجموع سرمایه پرداخت شده، پس از کسر ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی کلیه رشته های بیمه ای از بدهی می باشد، صدور بیمه‌نامه برای ریسک‌هائی که مبلغ آنها بیش از حد نگهداری مؤسسه بیمه باشد صرفاً در صورتی مجاز است که مؤسسه بیمه برای بخش مازاد آن پوشش اتکائی تحصیل نموده باشد.
تازه ترین ارزیابی بیمه مرکزی نشان می دهد که ظرفيت مجاز نگهداري ريسك شركت بیمه آسماری به رقم ۸۰۷ میلیارد و ۴۹۶ میلیون ریال رسیده است.
نهاد ناظر صنعت بیمه تاکید کرده است که بیمه گذاران باید ظرفیت مجاز نگهداری را در کنار سطح توانگری مالی شرکت های بیمه، به عنوان معیارهای اصلی انتخاب شرکت بیمه گر مدنظر قرار دهند.

خدمات الکترونیک

پنل بیمه شدگان درمان

پنل بیمه شدگان درمان

مشاهده پوشش‌ها، چاپ بیمه‌نامه، مشاهده پرداخت خسارت‌ها و...

پرتال بیمه شدگان درمان

پرتال بیمه شدگان درمان

دریافت معرفی‌نامه آنلاین و...

استعلام و چاپ بیمه نامه

استعلام و چاپ بیمه نامه

برای استعلام بیمه نامه خود کلیک نمایید....

نظرات کاربران

-- بارگیری کد امنیتی --