مراکز پرداخت خسارت

مراکز پرداخت خسارت خودرو :

برای دریافت اطلاعات کامل ارزیابی و دریافت خسارت با شرکت سامان نگار ایرانیان با شماره ۸۴۳۲۵-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

 

مراکز پرداخت خسارت اشخاص :

موسسه ارزیابی خسارت کمک رسان هستی

 

مراکز پرداخت خسارت سایر رشته‌ها :

برای تشکیل پرونده و اعلام خسارت سایر رشته‌ها به نزدیکترین شعبه بیمه آسماری مراجعه نمایید.