نحوه دریافت خسارت بیمه درمان

متقاضی دریافت معرفی نامه بیمه‌آسماری

روش استفاده از معرفی‌نامه‌آنلاین بیمه‌آسماری :

شما می‌توانید با استفاده از کد‌ملی خود به سایت کمک‌رسان‌ایران (SOS) مراجعه نموده و با داشتن دستور پزشک به یکی از ۲۵۰۰ مرکز درمان طرف‌قرارداد مورد‌نظر مراجعه کرده و در سریع‌ترین زمان ممکن فرآیند درمانی را آغاز کنید.

متقاضی دریافت خسارت مستقیم

الف) هزینه‌های پاراکلینیکی                                                                                                                 

اگر به مراکز غیر‌طرف‌قرارداد مراجعه کردید و فرآیند درمانیتون به پایان رسیده،می‌تونید از بیمه‌تکمیلی‌آسماری استفاده کنید و مدارکی که لازم دارید تا هزینه‌هاتون رو بفرستید برای بیمه‌تکمیلی آسماری این موارده:

  1. اصل دستور پزشک معالج (در سربرگ پزشک، سربرگ مرکز درمانی یا یکی از ۳ نسخه برگ دفترچه تامین اجتماعی)
  2. اصل قبض پرداختی مهر‌شده مرکز درمانی به نام بیمار و قید تاریخ با مانده صفر
  3. تصویر یا کپی جواب مهر‌شده مرکز‌درمانی یا آزمایشگاهی

ب) هزینه‌های بیمارستانی :

اگر به بیمارستان‌های غیرطرف‌قرارداد مراجعه کردید و فرآیند درمانی شما به پایان رسیده می‌توانید از بیمه‌تکمیلی ‌آسماری استفاده کنید و مدارکی که لازم دارید تا هزینه‌هایتان رو ارسال کنید برای بیمه‌تکمیلی آسماری این موارد می‌باشد:                                                                   

  1. خلاصه‌ پرونده و برگه بیهوشی و گزارش آزمایشات و…
  2. اصل ریز دارو‌ها و وسایل‌مصرفی
  3. اصل صورتحساب ‌پرداختی به بیمارستان و داروخانه ‌بیمارستان

نحوه ی اطلاع از خسارت پرداختی و هزینه‌های ثبت‌شده در کمک‌رسان‌ایران (SOS) :

عضویت بیمه‌شده در پرتال اعضا سایت کمک‌رسان‌ایران و مشاهده کلیه سوابق دریافت خسارت و خسارات ثبت شده، اگر اولین بار است که می‌خواهید از پرتال اعضا استفاده فرمایید، بعد از ورود به سایت ثبت‌نام اولیه را با داشتن کد‌ملی و شماره‌ تماس  انجام‌ داده و سپس می‌توانید به مراتب از پرتال اعضا استفاده نمایید.