نحوه دریافت خسارت بیمه درمان

متقاضی دریافت معرفی نامه بیمه‌ آسماری

روش استفاده از معرفی‌نامه‌آنلاین بیمه‌ آسماری :

شما می‌توانید با استفاده از کد‌ملی خود به سایت کمک‌رسان‌ایران (SOS) مراجعه نموده و با داشتن دستور پزشک به یکی از ۳۰۰۰ مرکز درمان طرف‌قرارداد مورد‌نظر مراجعه کرده و در سریع‌ترین زمان ممکن فرآیند درمانی را آغاز کنید.

متقاضی دریافت خسارت مستقیم

الف) هزینه‌های پاراکلینیکی                                                                                                                 

اگر به مراکز غیر‌ طرف‌ قرارداد مراجعه کردید و فرآیند درمانی‌تان به پایان رسیده، می‌توانید از بیمه‌ تکمیلی‌ آسماری استفاده کنید و مدارکی که لازم دارید تا هزینه‌هایتان رو بفرستید برای بیمه‌تکمیلی آسماری این موارد است:

  1. اصل دستور پزشک معالج (در سربرگ پزشک، سربرگ مرکز درمانی یا یکی از ۳ نسخه برگ دفترچه تامین اجتماعی)
  2. اصل قبض پرداختی مهر‌ شده مرکز درمانی به نام بیمار و قید تاریخ با مانده صفر
  3. تصویر یا کپی جواب مهر‌ شده مرکز‌ درمانی یا آزمایشگاهی

ب) هزینه‌های بیمارستانی :

اگر به بیمارستان‌های غیر طرف‌ قرارداد مراجعه کردید و فرآیند درمانی شما به پایان رسیده می‌توانید از بیمه‌ تکمیلی ‌آسماری استفاده کنید و مدارکی که لازم دارید تا هزینه‌هایتان رو ارسال کنید برای بیمه‌ تکمیلی آسماری این موارد می‌باشد:                                                                   

  1. خلاصه‌ پرونده و برگه بیهوشی و گزارش آزمایشات و…
  2. اصل ریز دارو‌ها و وسایل‌مصرفی
  3. اصل صورتحساب ‌پرداختی به بیمارستان و داروخانه ‌بیمارستان

نحوه‌ی اطلاع از خسارت پرداختی و هزینه‌های ثبت‌شده در کمک‌رسان‌ایران (SOS) :

عضویت بیمه‌ شده در پرتال اعضا سایت کمک‌رسان‌ایران و مشاهده کلیه سوابق دریافت خسارت و خسارات ثبت شده، اگر اولین بار است که می‌خواهید از پرتال اعضا استفاده فرمایید، بعد از ورود به سایت ثبت‌نام اولیه را با داشتن کد‌ملی و شماره‌ تماس انجام‌ داده و سپس می‌توانید به مراتب از پرتال اعضا استفاده نمایید.