بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان؛ خرید بهترین بیمه مسئولیت کارفرما

دسته بندی:

یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کارفرماها، حفاظت از امنیت و سلامت کارکنان در برابر حوادث ناگهانی است. بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به محافظت از کارفرماها در برابر خسارت‌های جانی به کارکنان و اشخاص ثالث می‌پردازد. این بیمه به‌عنوان یک رکن کلیدی در مدیریت ریسک و حفاظت از منابع انسانی شناخته می‌شود.

بررسی جامع بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان در بلاگ آسماری

در این مقاله بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان را بررسی خواهیم کرد و انواع بیمه‌های مسئولیت کارفرما و ویژگی‌های متفاوت آن‌ها معرفی خواهیم کرد. همچنین شرایط خرید بهترین بیمه مسئولیت را توضیح خواهیم داد.

بیمه مسئولیت کارفرما؛ یکی از انواع بیمه مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان که گاهی تحت عنوان بیمه مسئولیت مدنی کارفرما شناخته می‌شود، خسارت‌های مالی و خسارت جانی وارد شده به کارکنان یا اشخاص ثالث در محل کار را پوشش می‌دهد. اگر برای شما سوال است که «بیمه مسئولیت چیست»، در واقع نوعی پوشش بیمه‌ای بوده که متعهد به پرداخت خسارت‌های جانی است که بیمه‌گذار در وقوع آن نقش دارد. ازاین‌رو، بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان از قصور و سهل‌انگاری در نظارت یا استفاده از وسایل و ماشین‌آلات را شامل می‌شود و انواع غرامت‌های ناشی از فوت، نقص عضو، هزینه‌های پزشکی را پوشش می‌دهد.

این بیمه در دسته‌بندی‌های مختلف براساس نوع فعالیت و میزان ریسک مرتبط با آن ارائه می‌شود. به‌عنوان مثال، بیمه مسئولیت کارفرما برای فعالیت‌های خدماتی، صنعتی، تولیدی، بازرگانی و همچنین فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی ارائه خواهد شد. در فعالیت‌های عمرانی و خدماتی، صنعتی تولیدی بازرگانی و بیمه‌نامه براساس تعداد کارکنان و نوع فعالیت قیمت‌گذاری می‌شود. اما در مسئولیت کارفرما برای فعالیت ساختمان بیمه‌نامه براساس متراژ قیمت‌گذاری می‌شود.

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان؛ یکی از انواع بیمه‌های مسئولیت مدنی

بررسی انواع بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان که برای پوشش خطرات و خسارات مربوط به کارکنان ایجاد شده است، در انواع مختلف براساس حوزه‌های کاری مختلف ارائه می‌شود. انواع بیمه مسئولیت کارفرما عبارت‌اند از:

  • بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان فعالیت‌های خدماتی، صنعتی، تولیدی و بازرگانی: این بیمه برای پوشش خسارات جانی در زمینه‌های خدماتی، صنعتی، تولیدی و بازرگانی از قبیل کارخانه‌ها، کارگاهای تولیدی فروشگاهای پاساژ و سایر موارد این‌چنینی طراحی شده است.
  • بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان فعالیت‌های عمرانی: این بیمه برای پروژه‌های عمرانی طراحی شده است از قبیل راه‌سازی، پل‌سازی، سدسازی و سایر موارد این‌چنینی.
  • بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی: این بیمه برای پروژه‌های ساختمانی مناسب بوده و پوشش‌های متنوعی را برای کارفرماها و کارکنان آن‌ها در نظر گرفته است.

معرفی پوشش‌های اصلی و اضافی بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پوشش‌های متنوعی را ارائه می‌دهد که هم خسارات اصلی و هم پوشش‌های اضافی را شامل می‌شود. پوشش‌های اصلی این بیمه عبارت‌اند از:

  • خسارت‌های جانی: شامل هزینه‌های پزشکی، غرامت ناشی از نقص عضو و غرامت ناشی از فوت میشود. این پوششها به کارکنانی که در اثر حوادث کاری آسیب میبینند کمک خواهد کرد.

پوشش‌های اضافی نیز عبارت‌اند از:

  • پوشش بیمه‌ای افزایش ریالی دیه: به موجب این پوشش، تعهدات مندرج در بیمه‌نامه به‌ازای هر زیان دیده باتوجه‌به افزایش سالانه دیه توسط قوه قضائیه از زمان شروع بیمه‌نامه و بنا به درخواست بیمه‌گذار یک /دو / سه بار افزایش پیدا می‌کند، مشروط به آنکه ناشی از تاخیر در ارائه رای مراجع قضایی توسط بیمه‌گذار یا زیان‌دیده نباشد.
  • پوشش تعدد دیات و دیات غیرمسری: به موجب این پوشش، درصورتی‌که در یک حادثه تحت پوشش، طبق رای مراجع قضایی بیمه‌گذار به پرداخت بیش از یک دیه و یا دیات غیرمسری به هر یک از کارکنان محکوم شود، بیمه‌گر مکلف به پرداخت خسارت حداکثر تا سقف تعهد پذیرفته شده در شرایط خصوصی بیمه‌نامه خواهد بود.
  •  پوشش ماموریت خارج از کارگاه (مکان فعالیت) کارکنان: به موجب این پوشش، صدمات بدنی وارد به کارکنان، حین انجام ماموریت‌های خارج از کارگاه (مکان فعالیت)، براساس اعلام کتبی اسامی افراد توسط بیمه‌گذار تحت پوشش است. در هر حال خسارت بدنی وارده به کارکنان ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری استثناء خواهد بود، مگر آنکه پوشش مربوطه، خریداری شده باشد.
  • پوشش نوسان تعداد کارکنان تا ٢٠ درصد زمان صدور بیمه‌نامه: به موجب این پوشش، نوسان احتمالی تعداد کارکنان بیمه‌گذار در مکان فعالیت تحت پوشش حداکثر تا ٢٠ درصد نسبت به تعداد کارکنان اظهار شده توسط بیمه‌گذار مشروط به اظهار واقعی نیروی کار در زمان صدور بیمه‌نامه توسط بیمه‌گذار تحت پوشش است.
  • حوادث ناشی از وسایل نقلیه: به موجب این پوشش، جبران خسارت‌های وارده به کارکنان ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی که براساس رای مراجع ذی‌صلاح در شمول تعهدات موضوع قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی نباشد و مسئولیت بیمه‌گذار در بروز حادثه محرز شده است، متناسب با درصد مسئولیت وی، تحت پوشش خواهد بود.

این بیمه نامه همانند سایر بیمه‌ها از جمله از جمله بیمه مسئولیت پرستاران، پوشش‌های اضافی دارد که برای درج آن‌ها در بیمه‌نامه لازم به پرداخت هزینه اضافی است.

پوشش‌های اصلی بیمه مسئولیت کارفرما؛ خسارت‌های مالی

بررسی شرایط و محدودیت‌های بیمه مسئولیت کارفرما

در بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان همانند سایر بیمه‌های مسئولیت از جمله بیمه مسئولیت پزشکان، چندین استثنا و محدودیت وجود دارد که تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند. این موارد شامل خسارت‌های ناشی از عمد و تقلب کارفرما، خسارت‌های مربوط به وسایل نقلیه موتوری که بدون بیمه خاص هستند، خسارت‌های ناشی از انفجارات هسته‌ای و تشعشات رادیواکتیو و همچنین خسارت‌های ناشی از جنگ، انقلاب، شورش و اعتصاب می‌شوند. این محدودیت‌ها نشان می‌دهند که پوشش بیمه‌ای در برخی شرایط خاص محدود است.

علاوه‌بر این، کارفرمایان باید به شرایط قراردادی و نوع استخدام کارکنان توجه داشته باشند، زیرا این عوامل بر پوشش‌های بیمه‌ای تاثیر خواهند گذاشت. در مواردی که بیمه‌گذار یک شخص حقوقی است، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل نیز تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. محدوده مکانی کار نیز در شرایط خصوصی بیمه‌نامه مشخص می‌شود و حوادث رخ داده در این محدوده تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

خرید بهترین بیمه مسئولیت کارفرما از شرکت‌های بیمه معتبر

انتخاب بهترین بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان نیازمند توجه به چندین شرط کلیدی است. ابتدا، پوشش گسترده‌ای از خسارت‌های جانی و مالی ناشی از حوادث کاری شامل پرداخت هزینه‌های پزشکی، غرامت نقص عضو و غرامت فوت باید وجود داشته باشد. همچنین، بیمه‌ای ایده‌آل باید انعطاف‌پذیری در ارائه پوشش‌های اضافی مانند پوشش حوادث وسایل نقلیه و مسئولیت پیمانکاران فرعی را فراهم کند.

علاوه‌بر این، شرایط قراردادی باید شفاف و قابل فهم باشد تا کارفرمایان دقیقاً بدانند چه پوشش‌هایی دریافت خواهند کرد. امکان سفارشی‌سازی پوشش‌ها براساس نیازهای خاص هر کسب‌وکار، همراه با خدمات مشتریان و پشتیبانی قوی، از سایر ویژگی‌های مهم یک بیمه مسئولیت کارفرما محسوب می‌شود.

خرید بهترین بیمه مسئولیت کارفرما از شرکت‌های بیمه معتبر

برای تهیه بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان می‌توانید از طریق شرکت بیمه آسماری sos اقدام کنید. برای اطلاع دقیق از شرایط این بیمه‌نامه و صدور آن از طریق راه‌های ارتباطی موجود در سایت با کارشناسان ما در تماس باشید.

خدمات الکترونیک

پنل بیمه شدگان درمان

پنل بیمه شدگان درمان

مشاهده پوشش‌ها، چاپ بیمه‌نامه، مشاهده پرداخت خسارت‌ها و...

پرتال بیمه شدگان درمان

پرتال بیمه شدگان درمان

دریافت معرفی‌نامه آنلاین و...

استعلام و چاپ بیمه نامه

استعلام و چاپ بیمه نامه

برای استعلام بیمه نامه خود کلیک نمایید....

نظرات کاربران

-- بارگیری کد امنیتی --