در تصادف زنجیره ای مقصر کیست؟ + نحوه پرداخت خسارت به آسیب دیدگان

دسته بندی:

جمله‌های «اول تو زدی رو ترمز، تو مقصری» یا «تو از پشت زدی به ماشین من» به هنگام تصادف‌های زنجیره‌ای، بسیار شنیده می‌شود؛ اما اینکه در تصادف زنجیره‌ای مقصر کیست بستگی به حالت‌های مختلف ترافیکی دارد. اگر تصادف در حالت ایستاده بودن خودروها اتفاق بیفتد، مقصر اولین راننده برخوردکننده است. اگر تصادف‌های زنجیره‌ای برای ماشین‌های در حال حرکت اتفاق بیفتد، خاطی بسته به رعایت سرعت قانونی و فاصله ایمنی ماشین‌ها، توسط پلیس تشخیص داده می‌شود. در ادامه به بررسی کامل نحوه تشخیص مقصر در تصادف زنجیره‌ای و پرداخت خسارت به آسیب‌دیدگان خواهیم پرداخت. مطالعه این مقاله پاسخی جامع برای پرسش «در تصادف زنجیره ای مقصر کیست؟» خواهد بود.

بررسی تعیین مقصر در تصادف‌های زنجیره‌ای

اولین خودرو برخوردکننده به ماشین جلویی؛ مقصر اصلی در تصادف زنجیره‌ای

هنگامی که خودرو در پشت چراغ‌قرمز، ترافیک یا کنار خیابان ایستاده و بدون حرکت است؛ اولین راننده‌ای که از عقب با سرعت به این خودرو ضربه می‌زند، در این تصادف مقصر خواهد بود. با ضربه سنگین از سمت ماشین اول، ماشین‌های بعدی به یکدیگر برخورد می‌کنند. در این حالت مالک ماشین مقصر باید خسارات وارد شده به همه ماشین‌های جلویی را پرداخت کند.

توجه داشته باشید که مهلت شکایت بعد از تصادف برای مطالبه افت قیمت خودرو یا خسارات وارد شده به بدنه ماشین، محدود به زمان خاصی نمی‌شود. فرد زیان‌دیده می‌تواند هر زمانی با در دست داشتن مدارک لازم برای ثبت دادخواست و مطالبه خسارات از شخص خاطی، اقدام کند.

رعایت سرعت فاصله؛ فاکتورهای تشخیص مقصر تصادف زنجیره‌ای در حال حرکت

وقتی یک خودرو با سرعت به یک ماشین در حال حرکت برخورد می‌کند، باعث به‌هم‌خوردن چند ماشین جلویی نیز می‌شود. تعیین مقصر زمانی که خودروهای درگیر در تصادف زنجیره‌ای، در حال حرکت هستند به عوامل مختلفی بستگی دارد.

در این حالت اگر ماشین‌های جلویی فاصله ایمنی (نه بیشتر و نه کمتر) و سرعت قانونی را رعایت نکرده باشند، هر خودرو مقصر برخورد با ماشین جلویی خود خواهد بود؛ در غیر این صورت باتوجه‌به شرایط صحنه تصادف اولین ماشینی مقصر خواهد بود که منجربه تصادف‌ زنجیره‌ای شده است. البته نحوه گرفتن کروکی تصادف زنجیره ای ماشین‌های در حال حرکت و تشخیص مقصر، توسط افسر پلیس انجام می‌شود؛ بنابراین بهتر است در این حالت منتظر حضور پلیس در صحنه تصادف باشید.

افسر پلیس ؛ تعیین‌کننده مقصر در تصادف زنجیری در حال حرکت

خطای مشترک در تصادف زنجیره‌ای چیست؟

تصادف زنجیره ای همیشه به این شکل نیست که یک ماشین از پشت با سرعت به ماشین جلویی ضربه وارد کند و باعث برخورد اتومبیل‌های جلویی به یکدیگر شود؛ گاهی اوقات یک خودرو به شکل غیرمنتظره و بدون هشدار (چراغ زدن) به‌یک‌باره ترمز می‌کند. ترمز ناگهانی باعث برخورد ماشین‌های پشت سر این خودرو، به یکدیگر خواهد شد.

در این حالت نیز تشخیص مقصر به رعایت کردن و نکردن فاصله ایمنی و سرعت قانونی ماشین‌های پشتی بستگی دارد و توسط پلیس راهنمایی‌ورانندگی انجام خواهد شد. اگر راننده خاطی از صحنه تصادف زنجیره‌ای بدون وجود آسیب‌های جانی، فرار کند، مرتکب جرم نشده است. در‌این‌صورت مجازات فرار از صحنه تصادف غیر جرحی وجود ندارد. مالک خودروهای آسیب‌دیده می‌تواند با اعلام پلاک خودرو فرد مقصر به مراجع قضایی برای دریافت خسارت اقدام کنند.

رعایت فاصله ایمنی و سرعت قانونی؛ فاکتورهای تشخیص مقصر در تصادف زنجیری

نحوه پرداخت خسارت در تصادف زنجیره‌ای؛ جبران صدمات با بیمه شخص ثالث

در تصادف زنجیره‌ای در حالت ایستاده، اولین خودرو از عقب مسئول پرداخت زیان به آسیب‌دیدگان است. در تصادف‌های زنجیری در حال حرکت نیز بعد از تشخیص مقصر توسط پلیس، مالک ماشین خاطی باید خسارات وارد شده به خودرو آسیب‌دیده را از طریق بیمه شخص ثالث اتومبیل خود پرداخت کند.

اگر پلیس با بررسی سرعت قانونی و فاصله ایمن تشخیص دهد هر ماشین مقصر برخورد با ماشین جلویی است، هر مالک خودرو باید خسارت ماشین جلویی خود را بدهد. در غیر این صورت اولین ماشینی که منجر‌به تصادف زنجیره‌ای شده است، مسئول پرداخت خسارات وارده به همه خودروهای آسیب‌دیده خواهد بود.

استفاده از پوشش بیمه شخص ثالث؛ نحوه پرداخت خسارات در تصادف زنجیره‌ای

جبران خسارت با بیمه بدنه خودرو آسیب‌دیده؛ کمک به عامل مقصر تصادف زنجیری

اگر هزینه خسارت‌های وارد شده به ماشین‌ها بیشتر از سقف پوشش بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر در تصادف زنجیره ای باشد، امکان استفاده از بیمه بدنه ماشین آسیب‌دیده برای جبران هزینه‌های تعمیر، وجود دارد. البته این موضوع به شرطی است که ماشین‌های دچار خسارت و آسیب در تصادف زنجیری، بیمه بدنه معتبر داشته باشند. در غیر این صورت راننده خاطی باید باقی خسارات را شخصا پرداخت کند.

هر مالک ماشین آسیب‌دیده در تصادف زنجیره‌ای می‌تواند باقی هزینه خسارات را از شرکت بیمه بدنه خودرو خود بگیرد؛ در نهایت هزینه‌های پرداخت شده توسط بیمه بدنه، بعدا به شکل قسطی از راننده خاطی دریافت خواهد شد.

فرمول پرداخت خسارت تصادف زنجیره ای توسط بیمه

بعد از مشخص شدن تعداد ماشین‌های زیان‌دیده، راننده مقصر در تصادف زنجیره‌ای مسئول جبران خسارت وارده به این تعداد ماشین می‌شود. حال باید مقدار زیان وارده شده و افت قیمت خودرو نامتعارف و متعارف هر کدام از ماشین‌ها براساس قوانین مربوطه توسط نماینده بیمه محاسبه شود. در نهایت کل هزینه خسارت به همه خودروهای در صحنه تصادف، جمع بسته می‌شود. این عدد در فرمول زیر جای‌گذاری خواهد شد تا میزان هزینه قابل‌پرداخت برای جبران خسارت هر ماشین توسط بیمه شخص ثالث به دست بیاید:

هزینه خسارت قابل‌پرداخت به هر ماشین = مجموعه خسارات واردشده / (سقف تعهدنامه بیمه * خسارت هر خودرو)

لازم به ذکر است، کل هزینه قابل‌پرداخت برای جبران خسارت تصادف زنجیری نباید بیشتر از سقف پوشش بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو خاطی باشد. در غیر این صورت مالک خودرو مقصر باید باقی هزینه را از حساب خود پرداخت کند.

مبلغ تعیین‌شده در بیمه‌نامه؛  میزان جبران خسارت تصادف زنجیری

خرید بیمه خودرو؛ اقدامی ضروری برای جلوگیری از پرداخت خسارات در تصادف زنجیره‌ای

اگر تصادف زنجیری برای خودروهای ایستاده اتفاق بیفتد، مقصر اولین راننده برخوردکننده است. در هنگام حرکت کردن ماشین‌ها پاسخ سوال «در تصادف زنجیره ای مقصر کیست؟» این است که خودرو خاطی توسط پلیس راهنمایی‌ورانندگی تشخیص داده می‌شود. همواره سعی کنید تا فاصله ایمنی و سرعت قانونی را در زمان رانندگی حفظ کنید. با این کار از بروز تصادف ناخواسته جلوگیری می‌کنید؛ یا اینکه به‌عنوان مقصر شناخته نمی‌شوید.

علاوه‌بر این، با داشتن بیمه ماشین شخص ثالث و بدنه، می‌توانید از پرداخت بسیاری از هزینه‌های اضافی و سنگین به هنگام تصادف، جلوگیری کنید. برای خرید بیمه خودرو، شرکت بیمه آسماری خدمات متعددی را به شما ارائه خواهد کرد، برای اطلاع از نحوه خرید و همچنین پوشش‌های بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو شرکت آسماری، با شماره‌های درج شده در سایت تماس بگیرید.

خدمات الکترونیک

پنل بیمه شدگان درمان

پنل بیمه شدگان درمان

مشاهده پوشش‌ها، چاپ بیمه‌نامه، مشاهده پرداخت خسارت‌ها و...

پرتال بیمه شدگان درمان

پرتال بیمه شدگان درمان

دریافت معرفی‌نامه آنلاین و...

استعلام و چاپ بیمه نامه

استعلام و چاپ بیمه نامه

برای استعلام بیمه نامه خود کلیک نمایید....

نظرات کاربران

-- بارگیری کد امنیتی --